Brandpreventie kleine blusmiddelen

Theorie

 • Verwittigen van de hulpdiensten
 • Brandoorzaken en preventie
 • Branduitbreiding
 • Preventie
 • De vuurdriehoek
 • De Brandklassen
 • Verschillende Blusmiddelen
 • Gevaren inherent aan interventies

Praktijk

 • Frietketelbrand (Branddeken)
 • Vloeistofbrand (CO2)
 • Brand van elektrische apparaten
 • Vaste stoffenbrand (Poeder in combinatie met water)
 • Brand in een lokaal (Schuim in combinatie met water)
 • Redden van een slachtoffer

Er is geen voorkennis noodzakelijk om aan deze opleiding te kunnen deelnemen.

Aanbod

De duur van de cursus bedraagt een halve dag.

Doelgroep

Iedereen die bij een beginnende brand adequaat moet kunnen optreden – basis of gevorderd.

Doelstelling

Na het volgen van deze opleiding hebben de deelnemers de nodige vaardigheden om een beginnende brand veilig aan te pakken.