Opleiding BA4 (Gewaarschuwd)

Werken aan of nabij elektrische installaties die al dan niet onder spanning staan, is niet zonder gevaar. Tijdens deze opleiding leert u wie welke taken mag uitvoeren. Daarnaast leert u ook welke veiligheidsmaatregelen er in acht moeten worden genomen.

Op basis van een dossier dat de werkgever aanmaakt, wordt bepaald of een persoon in het bezit moet zijn van een attest “BA4 gewaarschuwd” of een “BA5 vakbekwaam”. Het dossier dat de werkgever opstelt, bevat een overzicht van de installaties, de activiteiten en de werknemers.

De werkgever bepaalt zelf wie deze kwalificatie nodig heeft. Het wordt aangeraden om iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks in contact komt met elektriciteit deze opleiding te laten volgen.  Voor deze opleiding is enige voorkennis niet bepaald noodzakelijk. Een diploma of attest elektriciteit geeft wel een kleine voorsprong.

Inhoud

  • Raamkader: BA1 tem BA5 (typologie)
  • Inzicht in de werking en aanpak van elektriciteit, begrippen en terminologie
  • Wettelijk kader: aandacht voor aspecten uit het AREI
  • Attitude m.b.t. veilig werken, inschatten van risico’s (LMRA) en preventieve acties
  • Bewustmaking van elektrische gevaren en risico’s
  • De meest voorkomende ongevallen, elektrisering en elektrocutie en de gevolgen voor het lichaam
  • Hoe reageren in noodsituaties, procedures en afspraken
  • Gebruik van noodzakelijke PBM’s
  • Verantwoordelijkheden van de betrokken partijen, organisatie van het werk

Aanbod

De duur van de cursus bedraagt 1 lesdag.
Maximum aantal personen per module = 15 cursisten.
Mogelijkheid tot bestellen van een broodjeslunch

Doelgroep

Aangeraden om iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks in contact komt met elektriciteit deze opleiding te laten volgen.

Inbegrepen materiaal

/

Vereisten

Voor deze opleiding is enige voorkennis niet bepaald noodzakelijk. Een diploma of attest elektriciteit geeft wel een kleine voorsprong.

Certificaat

Na het beëindigen van de cursus, volgens de overeenkomst, ontvangt elke cursist een certificaat BA4.