Opleiding BA5 (Vakbekwaam)

Werken aan of nabij elektrische installaties die al dan niet onder spanning staan is niet zonder gevaar. Tijdens deze opleiding leer je wie welke taken mag uitvoeren. Daarnaast leert u ook welke veiligheidsmaatregelen er in acht moeten worden genomen. Het is in hoofdzaak de bedoeling om gewaarschuwd te zijn over de gevaren van elektriciteit.
Op basis van een dossier dat de werkgever aanmaakt, wordt bepaald of een persoon in het bezit moet zijn van een attest “BA4 gewaarschuwd” of een “BA5 vakbekwaam”. Het dossier dat de werkgever opstelt, bevat een overzicht van de installaties, de activiteiten en de werknemers.
De werkgever bepaalt zelf wie deze kwalificatie nodig heeft. Het wordt aangeraden om iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks in contact komt met elektriciteit deze opleiding te laten volgen. Voor deze opleiding is voorkennis nodig in de vorm van een reeds voltooide opleiding BA4. Ook geeft een diploma of attest elektriciteit een kleine voorsprong.

Inhoud

• Inzicht in de werking en aanpak van elektriciteit, begrippen en terminologie
• Wettelijk kader: belangrijke artikels uit het AREI
• Attitude m.b.t. Veilig werken, inschatten van risico’s (LMRA) en preventieve acties
• Bewustmaking van elektrische gevaren en risico’s
• Verschillende types inrichtingen en bescherming in en van installaties
• Typering van elektrisch materiaal
• Typering van spanning
• De meest voorkomende ongevallen, elektrocutie en de gevolgen voor het lichaam
• Hoe reageren in noodsituaties, procedures en afspraken
• Gebruik van noodzakelijke PBM’s
• Verantwoordelijkheden en verplichtingen van de betrokken partijen, organisatie van het werk

Aanbod

De duur van de cursus bedraagt 1 lesdag.
Maximum aantal personen per module = 15 cursisten.
Mogelijkheid tot bestellen van een broodjeslunch.

Doelgroep

Aangeraden om iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks in contact komt met elektriciteit deze opleiding te laten volgen.

Inbegrepen materiaal

/

Vereisten

Reeds voltooide opleiding BA4. Ook geeft een diploma of attest elektriciteit een kleine voorsprong.

Certificaat

Na het beëindigen van de cursus, volgens de overeenkomst, ontvangt elke cursist een certificaat BA5.