Veilig werken aan hoogspanningsinstallaties

Theorie

 • Module 1 : Veiligheid & Regelgeving elektriciteitsnet
 • Module 2: Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Module 3: Basiskennis hoogspanningsstations
 • Module 4: Basiskennis hoogspanningsmasten
 • Module 5: Valbeveiliging
 • Module 6: Werkzaamheden aan hoogspanning
 • Module 7: Elektrotechnische Risico’s
 • Specifieke Module : Conserveringswerkzaamheden
 • Theoretische toetsing: kennis over de verschillende modules wordt getoetst aan de hand van meerkeuzevragen.

Praktische test

Klimvaardigheden middels gebruik van dubbele klaphaak naar moeilijk bereikbare plaatsen worden getest.
Hierbij wordt gelet op:

 • Correct gebruik PBM’s
 • Correct gebruik klaphaken
 • Correct toepassen van LMRA

Aanbod

De duur van de cursus bedraagt 2 lesdagen + 0.5 dag examen.
Mogelijkheid tot bestellen van een broodjeslunch.

Doelgroep

Personen die werkzaamheden op hoogte dienen uit te voeren in de nabijheid van een hoogspanningsomgeving conform de Nederlandse eindtermen 2.0.

Doelstelling

Cursisten zijn zich bewust van de gevaren en de te nemen maatregelen bij werken op hoogte in een elektrotechnische installatie/omgeving.

Na deze opleiding hebben de deelnemers praktische vaardigheden en voldoende theoretische kennis om op een veilige wijze werkzaamheden in de nabijheid van een elektrotechnische installatie uit te voeren.

Mee te brengen

 • Identiteitskaart
 • Veiligheidsschoenen
 • Handschoenen
 • Helm, harnas , klaphaken

Vereisten

 • De cursist is de taal machtig waarin de opleiding wordt gegeven.
 • De cursist is meerderjarig.
 • De cursist is medisch gekeurd.

Certificaat

Na deze opleiding krijgen de deelnemers een officieel certificaat indien ze slagen voor de theoretische en praktische testen. Bij niet slagen, krijgt men een attest van deelname aan de cursus.
Geldigheidsduur certificaat : 3 jaar