Algemeen

Bij inschrijving verplicht de opdrachtgever zich ertoe deel te nemen aan het programma.
Men gaat akkoord met de algemene -, verkoops- en annuleringsvoorwaarden van Technische Academie Kempen.

Wij factureren standaard twee lesdagen voorafgaand.

In geval van overmacht kan Technische Academie Kempen opleidingen verplaatsen in overleg met de klant.
Technische Academie Kempen zal alles in het werk stellen dit binnen de kortst mogelijke termijn op te lossen.

Open opleidingen en examen

Bij annulatie(s)/wijzigingen de dag van of minder dan drie werkdagen* voor aanvang van het programma is het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd.

Als uitzondering aanvaarden wij afwezigheid wegens ziekte (met voorlegging van een geldig doktersattest vanaf begin van ziekte) of bij “uit dienst” (met geldig bewijs van de zaakvoerder van begin van ontslag).

Gesloten opleidingen en examen

Bij annulatie(s)/wijzigingen van de inschrijving meer dan zeven werkdagen* voor de aanvang van het programma is een vergoeding verschuldigd van 50% van het inschrijvingsbedrag.
Bij annulatie(s)/wijzigingen op de zevende werkdag of minder dan zeven werkdagen voor aanvang van het programma is het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd.

Als uitzondering aanvaarden wij afwezigheid wegens ziekte (met voorlegging van een geldig doktersattest vanaf begin van ziekte) of bij “uit dienst” (met geldig bewijs van de zaakvoerder van begin van ontslag).

*Rekening houdend met onze openingsuren.